Máy massage

8 sản phẩm

Đai massage bụng giảm mỡ BM-B45

1.200.000 965.000
156 đánh giá

Máy massage bàn chân xung điện EMS cao cấp Misuko HM-C9

1.500.000
53 đánh giá

Máy massage bụng đá nóng Misuko BM-B46

2.500.000 1.500.000
63 đánh giá

Máy massage cổ vái gáy Misuko MC-75 cao cấp

1.100.000
50 đánh giá

Máy massage cổ vai gáy xung điện Misuko H61

1.100.000
50 đánh giá

Máy massage lưng vai cổ Misuko LA-96 cao cấp

1.800.000 1.300.000
50 đánh giá

Máy massage mắt HY-01

1.130.000
75 đánh giá

Máy massage xung điện XFT-320

1.080.000
50 đánh giá
088.9999.406
khac rong